Cá Đuôi gai bá tước; Bá tước – Lined surgeonfish; Clown surgeon

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

Clown(Lined)TangWMTa_Ap8ST

– Phân loại: CáBá tước; Đuôi gai bá tước có tên khoa học là Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758), tên tiếng Anh là Lined surgeonfish; Clown surgeon.Cá thuộc họ cá Đuôi gai Acanthuridae, thuộc bộ cá Vược Perciformes.

Màu sắc: Thân màu nâu đỏ đến xám đen, vệt trắng quanh miệng và dưới cuống mắt; có 2 sọc vàng chạy dọc theo gốc vây lưng và vây hậu môn; gai nhọn ở đuôi màu vàng; vây lưng, vây bụng và vây hậu môn màu nâu đỏ đến xám đen và có viền xanh sáng ở mép ngoài; vây đuôi màu trắng có 1 sọc vàng ở giữa; vây ngực trong suốt có 1 vệt xanh nhạt.

-Mô tả: Hình thái: D.IX,24-28; A.III,26-27; P.15-16; V.I,5.Chiều dài chuẩn gấp 1,9-2 lần cao thân; gấp 3,3-3,9 lần dài đầu. Thân bầu dục, dẹp bên, cuống đuôi vừa; vảy nhỏ. Mỗi bên cuống đuôi có 1 gai nhọn. Phân loại bằng phân bố màu sắc.

– Môi trường sống: Cần hệ sinh thái rạn (reef-associated), độ sâu 0 – 15 m (Baensch và Debelius, 1997); 1 – 3 (Randall, 2002), vùng nhiệt đới tọa độ 36°N – 36°S, 27°E – 137°W (Fishbase. 2014)

– Tính đặc hữu và phân bố: Không là loài đặc hữu, cá phân bố ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, và tây bắc Tây Úc đến Great Barrier Reef, Queensland, New South Wales (Fishbase, 2004). Phân bố ở Việt Nam: biển đông (Đỗ Thị Như Nhung, 2007).

– Giá trị đặc biệt: Ít (có giá trị về nuôi cảnh, 213.000 VNĐ/con).

– Mức độ quý hiếm và nguy cấp: là loài ở mức độ ít quan tâm (Least concern), thuộc bậc ít nguy cấp (Lower risk, LR) trong danh mục sách đỏ của IUCN và Việt Nam.

 – Loài bị giới hạn hoặc cấm mua bán: Không có trong danh mục bị giới hạn hoặc cấm mua bán theo công ước CITES.

Mức độ dồi dào về nguồn cung: Cao (91% nhu cầu thị trường được nguồn cung đáp ứng), với khả năng cung ứng đạt 86% lượt nhu cầu của cửa hàng trong tuần, và lượng hàng bán ra chiếm 94% lượng hàng sẵn có trong tuần.

Địa bàn khai thác ở Việt Nam: Nha Trang, Trường Sa, Phú Quý, Phú Quốc.

– Mùa vụ khai thác: từ tháng 3 đến tháng 11 hàng năm.

– Kích cỡ khai thác: cá khai thác thương mại có chiều dài tổng trung bình 16 cm, dao động từ 7 đến 29 cm.

– Mức độ hao hụt sau khai thác: Cao (60-70% hao hụt sau khai thác).

– Phân hạng quản lý nguồn lợi: Mức độ cần quản lý độ dồi dào nguồn cung: Thấp; mức độ cần quản lý loài quý hiếm, đặc hữu: Thấp.

– Phân hạng quản lý khai thác: Mức độ cần quản lý hao hụt sau khai thác: Cao.

– Tập tính sống: : sống thành nhóm hoặc đơn độc và sống trong các rãnh nước nông (Kuiter và Tonozuka, 2001)

– Tính ăn: Ăn thực vật và ăn cả động vật giáp xác (Cornic, 1987)

Hình thức sinh sản: Đẻ trứng, thụ tinh ngoài (Breder và Rosen, 1966)

Độ mặn: 32.1 – 36.1 ppt (EOL , 2014)

– Nhiệt độ: 2.3 – 29.3°C (EOL , 2014)

– pH: 8.1 – 8.4 (Marine garden, 2014)

– dH: 8 – 12. 1 (Marine garden, 2014)

Tỷ lệ hao hụt trong trữ dưỡng: Trung bình (45-57%)

– Độ khó trong trữ dưỡng: Trung bình (5,1/10 điểm)

– Tỷ lệ hao hụt do nhiễm bệnh: Thấp (27%)

– Yêu cầu bể trữ dưỡng: Bể lớn (375 L, dài 1,5m), bố trí san hô, thực vật thủy sinh

Ichthyology 9b45b0790edfab0db087bb760d5f771a Zebradoc

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

Share This Post