Cá Hoàng hậu đuôi trắng – Bluering angelfish

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

BlueringAngelfishWMA_C0671

– Phân loại: Cá có tên thông dụng làHoàng hậu đuôi trắng; Thiên thần vòng xanh và có tên khoa học là Pomacanthus annularis (Bloch, 1787),tên tiếng Anh là Bluering angelfish. Cá thuộc họ: cá Bướm gai Pomacanthidae, thuộc bộ: cá Vược Perciformes.Kiểu hình: Thân nâu đen, vạch trắng xanh (cá con); thân vàng, chấm đen (cá lớn).

Kiểu hình:Thân nâu đen, vạch trắng xanh (cá con); thân vàng, chấm đen (cá lớn)

Màu sắc: Giai đoạn còn nhỏ cơ thể có màu nâu đen với những đường trắng và xanh mãnh trên bề mặt cơ thể. Cá trưởng thành cơ thể màu vàng đến vàng nâu với nhiều chấm nhỏ li ti màu nâu đen. Trên thân có các sọc vòng mãnh màu xanh biển sáng chạy từ hướng vây ngực vòng lên giữa vây lưng. Vây đuôi màu trắng với những đốm vàng sáng. Vây ngực cam vàng.

-Mô tả:Hình thái: D.XIII,20; A.III,20; P.15; V.I,5, Ll.59.Cơ thể hình elip, cao thân thấp, có gai nắp mang. Trán gãy khúc đoạn giữa phần mõm và trước vây lưng. Đường bên kéo dài đến trên cuống đuôi và gãy khúc ở cuống đuôi. Phân loại bằng phân bố màu sắc.

– Môi trường sống: Cần hệ sinh thái rạn, không di cư, độ sâu 1-60 m (Allen và Erdmann, 2012); vùng nhiệt đới tọa độ 25°N – 25°S (Fishbase, 2014); Sống ở rạn san hô ven biển ít nhất 30 m (Lieske và Myers, 1994)

– Tính đặc hữu và phân bố: Không là loài đặc hữu, cá phân bố ở Ấn Độ-Tây Thái Bình Dương, từ bờ biển phía Đông của châu Phi, khắp Indonesia và New Guinea đến New Caledonia, phía bắc đến phía nam Nhật Bản (Fishbase, 2004). Phân bố ở Việt Nam: rạn san hô miền trung (Nguyễn Văn Lục và ctv., 2007).

– Giá trị đặc biệt: Trung bình (có giá trị về nuôi cảnh, 710.000 VNĐ/con).

– Mức độ quý hiếm và nguy cấp: là loài ở mức độ ít quan tâm (Least concern), thuộc bậc ít nguy cấp (Lower risk, LR) trong danh mục sách đỏ của IUCN và Việt Nam.

 – Loài bị giới hạn hoặc cấm mua bán: Không có trong danh mục bị giới hạn hoặc cấm mua bán theo công ước CITES.

Mức độ dồi dào về nguồn cung: Rất thấp (19% nhu cầu thị trường được nguồn cung đáp ứng), với khả năng cung ứng đạt 18% lượt nhu cầu của cửa hàng trong tuần, và lượng hàng bán ra chiếm 95% lượng hàng sẵn có trong tuần.

Địa bàn khai thác ở Việt Nam: Nha Trang, Trường Sa, Phú Quý

– Mùa vụ khai thác: từ tháng 3 đến tháng 11 hàng năm.

– Kích cỡ khai thác: cá khai thác thương mại có chiều dài tổng trung bình 15 cm, dao động từ 5 đến 30 cm.

– Mức độ hao hụt sau khai thác: Thấp (34-38% hao hụt sau khai thác).

– Phân hạng quản lý nguồn lợi: Mức độ cần quản lý độ dồi dào nguồn cung: Rất cao; mức độ cần quản lý loài quý hiếm, đặc hữu: Thấp.

– Phân hạng quản lý khai thác: Mức độ cần quản lý hao hụt sau khai thác: Thấp.

– Tập tính sống: Khi trưởng thành sống theo cặp trong hang (Lieske và Myers, 1994); (Kuiter và Tonozuka, 2001); Ấu niên thường sống ven bờ, tảo ít phát triển, trên đá hoặc san hô chết (Kuiter và Tonozuka, 2001);

– Tính ăn: Ăn tảo, bọt biển (Pyle, 2001)

 Hình thức sinh sản: Là loài lưỡng tính, đẻ trứng  (Freshmarine, 2014)

Độ mặn: 32 ppt (EOL, 2014)

– Nhiệt độ: 28-290C (EOL, 2014); 22-260C (Liveaquaria, 2014)

– pH: 8,1-8,4 (Liveaquaria, 2014; Marinesgardens, 2014)

– dH: 8-12 (Marinesgardens, 2014)

Tỷ lệ hao hụt trong trữ dưỡng:Rất thấp (5-14%)

– Độ khó trong trữ dưỡng:Rất thấp (1/10 điểm)

– Tỷ lệ hao hụt do nhiễm bệnh:Rất thấp (3%)

– Yêu cầu bể trữ dưỡng:Bể lớn (375 L, dài 1,5m), bố trí san hô, thực vật thủy sinh

BlueRing_web

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

Share This Post