Cá Mặt khỉ gai cam – Orangespine unicornfish

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

url

– Phân loại: CáMặt khỉ gai cam, cá Mặt khỉ môi son có tên khoa học là Naso lituratus (Forster, 1801), tên tiếng Anh là Orangespine unicornfish.Cá thuộc họcá Đuôi gai Acanthuridae, thuộc bộ cá Vược Perciformes.

Kiểu hình:Thân trắng, mảng đen (cá con); thân trắng xanh, đầu đỏ cam, đuôi vàng (cá lớn)

Màu sắc: Giai đoạn còn nhỏ cơ thể màu trắng với các mảng đen lớn trên thân và 1 điểm mắt trên vây lưng. Khi cá trưởng thành cơ thể màu trắng xanh đến xanh, vảy viền đen đến xanh; phần đầu từ mõm đến vây ngực có các hoa văn màu đỏ cam và xanh lá đan xen tự do; có 2 đốm vàng và 1 đốm đen ở sát vây lưng; vây lưng và vây đuôi màu vàng, vây hậu môn màu trắng.

-Mô tả:Hình thái: D.IX, 10-11; A.III,11; P.13-15; V.I,5; Ll.26-28.Miệng vừa, gần như nằm ngang, mõm nhọn, răng hàm 1 hàng. Phân loại bằng phân bố màu sắc.

– Môi trường sống:  Cần hệ sinh thái rạn (reef-associated), độ sâu 0-90 m (Lieske và Myers, 1994.); 5- 30 (Randall, 2002), vùng nhiệt đới tọa độ 35°N – 30°S, 96°E – 127°W (Fishbase, 2014).

– Tính đặc hữu và phân bố: Không là loài đặc hữu, cá phân bố rộng rãi ở Ấn Độ Dương, phía đông và tây Thái Bình Dương, từ quần đảo Cocos-Keeling đến Nhật Bản, phía nam Great Barrier Reef và Rapa (Fishbase, 2004). Phân bố ở Việt Nam: vùng biển bắc, nam và trung bộ (Đỗ Thị Như Nhung, 2007).

– Giá trị đặc biệt: Ít (có giá trị về nuôi cảnh, 134.000 VNĐ/con).

– Mức độ quý hiếm và nguy cấp: là loài ở mức độ ít quan tâm (Least concern), thuộc bậc ít nguy cấp (Lower risk, LR) trong danh mục sách đỏ của IUCN và Việt Nam.

 – Loài bị giới hạn hoặc cấm mua bán: Không có trong danh mục bị giới hạn hoặc cấm mua bán theo công ước CITES.

Mức độ dồi dào về nguồn cung: Cao (85% nhu cầu thị trường được nguồn cung đáp ứng), với khả năng cung ứng đạt 81% lượt nhu cầu của cửa hàng trong tuần, và lượng hàng bán ra chiếm 95% lượng hàng sẵn có trong tuần.

Địa bàn khai thác ở Việt Nam: Nha Trang, Trường Sa, Phú Quý, Phú Quốc.

– Mùa vụ khai thác: từ tháng 3 đến tháng 11 hàng năm.

– Kích cỡ khai thác: cá khai thác thương mại có chiều dài tổng trung bình 16 cm, dao động từ 8 đến 30 cm.

– Mức độ hao hụt sau khai thác: Trung bình (46-55% hao hụt sau khai thác).

– Phân hạng quản lý nguồn lợi: Mức độ cần quản lý độ dồi dào nguồn cung: Thấp; mức độ cần quản lý loài quý hiếm, đặc hữu: Thấp.

– Phân hạng quản lý khai thác: Mức độ cần quản lý hao hụt sau khai thác: Trung bình.

– Tập tính sống: Con trưởng thành thường sống thành nhóm nhỏ, con non sống trong vùng tối của các dãy đá ngầm, thỉnh thoảng chúng tụ lại thành một tập hợp các con non cùng kích cỡ (Kuiter, R.H. and T. Tonozuka, 2001).

– Tính ăn: ăn chủ yếu là tảo nâu (Sargassum and Dictyota) (Randall, 2002).

 Hình thức sinh sản: Đẻ trứng, thụ tinh ngoài (Breder vàRosen, 1966).

Độ mặn: 34.1 – 36.1 ppt (EOL , 2014).

– Nhiệt độ: 25.7 – 29.3°C  (EOL , 2014).

– pH: 8.1-8.4 (Seahorseaquariums, 2014).

– dH: 8 – 12.1 (Marine garden, 2014).

Tỷ lệ hao hụt trong trữ dưỡng:Thấp (22-27%)

– Độ khó trong trữ dưỡng:Thấp (2,5/10 điểm)

– Tỷ lệ hao hụt do nhiễm bệnh:Rất thấp (13%)

– Yêu cầu bể trữ dưỡng:Bể lớn (500 L, dài 2m), bố trí san hô, thực vật thủy sinh

nasolituratus Orangespine_Unicornfish_copy

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

Share This Post