Cá Mó lửa khoang; Thủy lôi – Diana’s hogfish

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

dianashogfish2

– Phân loại: Cá có tên thông dụng là Mó lửa khoang; Thủy lôi và có tên khoa học là Bodianusdiana (Lacepède, 1801), tên tiếng Anh là Diana’s hogfish.Cá thuộc họ:cá Bàng chài Labridae, thuộc bộ: cá Vược Perciformes.Kiều hình: Thân nâu nhiều đốm trắng (cá con); thân hơi đỏ, 3-4 đốm trắng nhỏ (cá lớn).

Kiểu hình:Thân nâu nhiều đốm trắng (cá con); thân hơi đỏ, 3-4 đốm trắng nhỏ (cá lớn)

Màu sắc: Giai đoạn còn nhỏ thân cá màu nâu với nhiều đốm trắnghồng, có chấm đen ở dưới nắp mang, cuốn đuôi, vây lưng và vây bụng. Khi cá trưởng thành cơ thể màu đỏ hồng đến hơi đỏ, chỉ còn 3 hoặc 4 đốm trắng trên bề mặt cơ thể, cuối đường bên có 1 chấm nâu; trên vây bụng có 1 sọc màu nâu đen, các vây khác hơi vàng hoặc hồng.

-Mô tả:Hình thái: D.XII,9-10; A.III,10-12; P.16; Ll.31-32. Chiều dài tổng gấp 3-3,6 lần cao thân; 2,8-3,6 lần dài đầu. Đầu nhọn, miệng xiên, mội trên dày, răng hàm một hàng. Phân loại bằng phân bố màu sắc.

– Môi trường sống: Sống ở bề mặt hướng ra biển của các dãy đá ngầm. Độ sâu 6 – 50 m (Allen, GR và ctv, 2012), phổ biến hơn là 6 – 25 m (Baensch, HA và ctv, 1997). Vùng nhiệt đới, nhiệt độ 24°C – 28°C (Baensch và ctv, 1997); Tọa độ 26°N – 34°S, 19°E – 106°E (fishbase,2014); Đây là một loài tương đối nhỏ, dài khoảng 169 mm, môi trường sống gần như gắn liền với các rạn san hô sống (Fischer et al. 1990). Mặc dù thường được tìm thấy ở độ sâu 30 m, một vài cá thể đã được ghi nhận tại độ sâu 49 m ở Cocos-Keeling Atoll (EOL, 2014); Độ sâu 5-100m (Aquaticcommunity, 2014).

– Tính đặc hữu và phân bố:Không là loài đặc hữu, cá phân bố ở Ấn Độ-Tây Thái Bình Dương, Tây Bắc Tây Úc, phía nam tới New South Wales (Fishbase, 2004). Phân bố ở Việt Nam: vùng biển bắc, nam và trung bộ (Nguyễn Văn Lục và ctv., 2007).

– Giá trị đặc biệt: Rất ít (có giá trị về nuôi cảnh, 45.000 VNĐ/con).

– Mức độ quý hiếm và nguy cấp:là loài ở mức độ ít quan tâm (Least concern), thuộc bậc ít nguy cấp (Lower risk, LR) trong danh mục sách đỏ của IUCN và Việt Nam.

 – Loài bị giới hạn hoặc cấm mua bán:Không có trong danh mục bị giới hạn hoặc cấm mua bán theo công ước CITES.

Mức độ dồi dào về nguồn cung: Rất cao (148% nhu cầu thị trường được nguồn cung đáp ứng), với khả năng cung ứng đạt 80% lượt nhu cầu của cửa hàng trong tuần, và lượng hàng bán ra chiếm 54% lượng hàng sẵn có trong tuần.

Địa bàn khai thác ở Việt Nam: Nha Trang, Trường Sa, Phú Quý, Phú Quốc.

– Mùa vụ khai thác: từ tháng 3 đến tháng 11 hàng năm.

– Kích cỡ khai thác: cá khai thác thương mại có chiều dài tổng trung bình 9 cm, dao động từ 5 đến 12 cm.

– Mức độ hao hụt sau khai thác: Thấp (24-28% hao hụt sau khai thác).

– Phân hạng quản lý nguồn lợi: Mức độ cần quản lý độ dồi dào nguồn cung: Rất thấp; mức độ cần quản lý loài quý hiếm, đặc hữu: Thấp.

– Phân hạng quản lý khai thác: Mức độ cần quản lý hao hụt sau khai thác: Thấp.

– Tập tính sống: Thường sống tập trung ở khu vực giàu san hô sừng, các dải san hô ngầm là nơi săn mồi lý tưởng của chúng (Freshmarine, 2014).

– Tính ăn: Thức ăn chủ yếu là động vật không xương sống dưới đáy như động vật thân mềm và động vật giáp xác (EOL, 2014), ăn cua và Nhím biển ((Freshmarine, 2014).

Hình thức sinh sản: Đẻ trứng, thụ tinh bên ngoài (Fishbase,2014).

Độ mặn:32.4 – 35.3 (EOL, 2014).

– Nhiệt độ: 24°C – 28°C (Baensch và ctv, 1997); 24.677 – 28.575 (EOL,2014).

– pH: 8.1 – 8.4 (freshmarine, 2014).

– dH: 8 -12 (Liveaquaria, 2014).

Tỷ lệ hao hụt trong trữ dưỡng:Rất thấp (8-19%)

– Độ khó trong trữ dưỡng:Rất thấp (1,4/10 điểm)

– Tỷ lệ hao hụt do nhiễm bệnh:Rất thấp (5%)

– Yêu cầu bể trữ dưỡng:Bể trung bình (200 L, dài 1m), bố trí cát, san hô

2144 hog_diana

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

Share This Post