Cá Rồng – Huyết long – Super red arowana; Blood red arowana

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

hu0ngl0v3_9020124262241774_3

– Tên thông dụng: Cá Rồng – Huyết long

– Tên khoa học: : Scleropages legendrei pouyaud

– Tên tiếng Anh: Super red arowana; Blood red arowana

– Nguồn cá: ngoại nhập

– Các kiểu hình: Cá Huyết long, cá Hồng long

– Phân bố: Phân bố ở Đảo Borneo, Indonesia.

– Chiều dài thân (cm): 60 – 90

– Sinh sản: : Cá đẻ trứng

– Chăm sóc: Cá sống mọi tầng nước, nên nuôi đơn trong hồ không có rong với ánh sáng vừa, yêu cầu lọc nước và sục khí nhiều, khó nhiễm bệnh, rất khỏe và dễ nuôi

–  Nhiệt độ nước (C): 24 – 30

– Độ cứng nước (dH): 8 – 12

– Độ pH: 6,5 – 7

– Thể tích bể nuôi (L): 400

– Thiết kế bể: Cá cần bể có bề mặt rộng nhưng không cần nước sâu. Trong bể bố trí các khúc gỗ và tảng đá để cá ẩn náu. Bể có thể trồng hay không trồng cây thủy sinh. Bể cần có nắp đậy để tránh cá trốn thoát

28 super_red_arowana_blood_red_arowana_carong_huyetlong

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

Share This Post