Cá Rồng – Ngân long – Silver arowana; Dragon fish

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

silver_arowana_dragon_fish_carong_nganlong

– Tên thông dụng: Cá Rồng – Ngân long

– Tên khoa học: Osteoglossum bicirrhosum

– Tên tiếng Anh: Silver arowana; Dragon fish

– Nguồn cá: ngoại nhập

– Các kiểu hình: Cá Ngân long

– Phân bố: lưu vực sông Amazon, Rupununi và Oyapock

– Chiều dài thân (cm): 120

– Sinh sản: cá đẻ trứng, dễ nuôi, con đực ấp trứng trong miệng khoảng 50-60 ngày.

– Chăm sóc: Cá sống mọi tầng nước, nên nuôi ghép trong hồ không có rong với ánh sáng vừa, môi trường yên tĩnh, yêu cầu lọc nước nhiều sục khí nhiều, khó nhiễm bệnh, cá trưởng thành ít khi chịu sống chung với cá khác

– Nhiệt độ nước (C): 24 – 30

– Độ cứng nước (dH): 8 – 12

– Độ pH: 6,5 – 7

– Thể tích bể nuôi (L): 400

– Thiết kế bể: : bể trang trí đơn giản để có không gian cho cá bơi lượn, thỉnh thoảng cá quẫy khá mạnh, bể cần có nắp đậy vì cá hay nhảy và nhảy cao.

Z227001

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

Share This Post