Cá Thia vàng; Rô thia vàng – Golden damselfish; Golden devil

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

image20

– Phân loại: Cá có tên thông dụng là Thia vàng; Rô thia vàng và có tên khoa học là Amblyglyphidodon aureus (Cuvier, 1830),tên tiếng Anh là Golden damselfish; Golden devil.Cá thuộc họ: cá Khoang cổ Pomacentridae, thuộc bộ: cá Vược Perciformes.

Màu sắc: : Cơ thể màu vàng nghệ đến vàng chanh sáng; các vây lưng, vây đuôi, vây ngực màu vàng đến vàng nhạt; vây bụng và vây hậu môn màu vàng; có một đốm sẫm màu ở vùng mặt phía trên vây ngực.

-Mô tả: Hình thái: D.XIII,11-13; A.II,12-14; P.15-17; V.I,5, Ll.25-27.Chiều dài chuẩn gấp 1,6-1,7 lần cao thân, gấp 3,1-3,2 lần chiều dài đầu. Thân tròn, dẹp bên, vảy lớn, miệng xiên, đường bên đứt quãng. Vây bụng kéo thành tia nhọn. Phân loại bằng phân bố màu sắc.

– Môi trường sống: hệ sinh thái rạn san hô, không di cư, độ sâu 3 – 45 m (Allen, 1991 ); thường là 12 – 45 m (Lieske và Myers, 1994 ); Biển nhiệt đới tọa độ 30 ° N – 24 ° S, 90 ° E – 174 ° W (Fishbase, 2014); Sống ở quanh sườn dốc của rạn san hô, ở độ sâu 3-45 m (Fishbase, 2014).

– Tính đặc hữu và phân bố:Không là loài đặc hữu, cá phân bố ở vùng biển nhiệt đới của Thái Bình Dương, phía Đông Ấn Độ, từ Thái Lan tới Indonesia, Philippines và Đài Loan, đến Tây Úc và Queensland (Fishbase, 2004). Phân bố ở Việt Nam: vùng biển bắc, nam và trung bộ (Đỗ Thị Như Nhung, 2007).

– Giá trị đặc biệt: Rất ít (có giá trị về nuôi cảnh, 33.000 VNĐ/con).

– Mức độ quý hiếm và nguy cấp:Không có trong danh mục sách đỏ của IUCN và Việt Nam.

 – Loài bị giới hạn hoặc cấm mua bán:Không có trong danh mục bị giới hạn hoặc cấm mua bán theo công ước CITES.

Mức độ dồi dào về nguồn cung: Rất cao (109% nhu cầu thị trường được nguồn cung đáp ứng), với khả năng cung ứng đạt 82% lượt nhu cầu của cửa hàng trong tuần, và lượng hàng bán ra chiếm 75% lượng hàng sẵn có trong tuần.

Địa bàn khai thác ở Việt Nam: Nha Trang, Trường Sa, Phú Quý, Phú Quốc.

– Mùa vụ khai thác: từ tháng 3 đến tháng 11 hàng năm.

– Kích cỡ khai thác: .cá khai thác thương mại có chiều dài tổng trung bình 5 cm, dao động từ 2 đến 8 cm.

– Mức độ hao hụt sau khai thác: Thấp (21-25% hao hụt sau khai thác).

– Phân hạng quản lý nguồn lợi: Mức độ cần quản lý độ dồi dào nguồn cung: Rất thấp; mức độ cần quản lý loài quý hiếm, đặc hữu: Rất thấp.

– Phân hạng quản lý khai thác: Mức độ cần quản lý hao hụt sau khai thác: Thấp.

– Tập tính sống: Sống thành đàn nhỏ (Fishbase, 2014).

– Tính ăn: Thức ăn chủ yếu là phiêu sinh động vật (Allen, 1991).

– Hình thức sinh sản: Loài đẻ trứng, con đực ấp trứng (Breder và Rosen, 1966). Thường đẻ trứng trên cành san hô chết (Allen và Erdmann, 2012 ).

Độ mặn:32-35ppt (EOL, 2014).

– Nhiệt độ: 24-30 oC (EOL, 2014); 22-260C (Peteducation, 2014).

– pH: 8,1-8,4 (Peteducation, 2014).

– dH: 8-12 (Liveaquaria, 2014).

Tỷ lệ hao hụt trong trữ dưỡng: Rất thấp (11-15%)

– Độ khó trong trữ dưỡng: Rất thấp (1,3/10 điểm)

– Tỷ lệ hao hụt do nhiễm bệnh: Rất thấp (7%)

– Yêu cầu bể trữ dưỡng: Bể nhỏ (144 L, dài 0,8m), bố trí cát, thủy sinh thực vật

GoldenDamselfish1 1 unnamed

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

Share This Post