Cá Tu hú – Foxface Rabbitfish

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

FoxfaceRabbitfish1

– Phân loại: Cá Tu hú có tên khoa học là Siganus vulpinus (Schlegel & Müller, 1845), tên tiếng Anh là Foxface Lo; Foxface Rabbitfish.Cá thuộc họSiganidae, thuộc bộ cá Vược Perciformes.

Màu sắc: Thân màu trắng phía đầu và vàng đậm phần còn lại; vây lưng, vây đuôi và vây hậu môn màu vàng đậm; một vệt đen lớn từ mõm qua mắt lên gốc trước vây lưng; một mảng màu đen giới hạn bởi nắp mang, vây ngực và trước vây bụng; vây ngực trắng trong có vệt đen.

-Mô tả: Hình thái: D.XIII,10; A.VII,9; P.15-16.Thân hình oval, cao thân trung bình, mõm nhọn thành chủy to, bụng tròn, trán ngắn, cuống đuôi nhỏ. Phân loại bằng phân bố màu sắc.

– Môi trường sống: Sống ở biển, rạn san hô, độ sâu lên tới 30m (Broad, G., 2003); thông thường ở độ sâu 1 – 30m (Baensch và Debelius, 1997); Xuất hiện ở vùng đầm phá giàu san hô, dãy đá ngầm hướng ra biển, thường ở trong các rạn san hô dạng sừng tấm (Allen và Erdmann, 2012). Phân bố ở phía tậy Đại Tây Dương, tọa độ khoảng 30°N to 30°S (Aquaticcommunity, 2014)

– Tính đặc hữu và phân bố: Sống ở biển, rạn san hô, độ sâu lên tới 30m (Broad, G., 2003); thông thường ở độ sâu 1 – 30m (Baensch và Debelius, 1997); Xuất hiện ở vùng đầm phá giàu san hô, dãy đá ngầm hướng ra biển, thường ở trong các rạn san hô dạng sừng tấm (Allen và Erdmann, 2012). Phân bố ở phía tậy Đại Tây Dương, tọa độ khoảng 30°N to 30°S (Aquaticcommunity, 2014)

– Giá trị đặc biệt: Ít (có giá trị về nuôi cảnh, 193.000 VNĐ/con).

– Mức độ quý hiếm và nguy cấp: Không có trong danh mục sách đỏ của IUCN và Việt Nam.

 – Loài bị giới hạn hoặc cấm mua bán: Không có trong danh mục bị giới hạn hoặc cấm mua bán theo công ước CITES.

Mức độ dồi dào về nguồn cung: Cao (95% nhu cầu thị trường được nguồn cung đáp ứng), với khả năng cung ứng đạt 84% lượt nhu cầu của cửa hàng trong tuần, và lượng hàng bán ra chiếm 88% lượng hàng sẵn có trong tuần.

Địa bàn khai thác ở Việt Nam: Nha Trang, Trường Sa, Phú Quý, Phú Quốc.

– Mùa vụ khai thác: từ tháng 3 đến tháng 11 hàng năm.

– Kích cỡ khai thác: cá khai thác thương mại có chiều dài tổng trung bình 12 cm, dao động từ 5 đến 20 cm.

– Mức độ hao hụt sau khai thác: Thấp (25-35% hao hụt sau khai thác).

– Phân hạng quản lý nguồn lợi: Mức độ cần quản lý độ dồi dào nguồn cung: Thấp; mức độ cần quản lý loài quý hiếm, đặc hữu: Rất thấp.

– Phân hạng quản lý khai thác: Mức độ cần quản lý hao hụt sau khai thác: Thấp.

– Tập tính sống: Thỉnh thoảng có tập tính bảo vệ lãnh thổ, xuất hiện đơn lẻ hoặc theo cặp, con non và con chưa trưởng thành thường tụ tập thành đàn trong một trường hoạt động rộng lớn, chúng ăn tảo sinh trưởng trên các nhánh san hô chết (Halstead, Auerbach và Campbell, 1990), (Kuiter và Tonozuka, 2001).

– Tính ăn: Là loài ăn cỏ, ăn tảo là chủ yếu (Liveaquari, 2014)

– Hình thức sinh sản: Là loài đẻ trứng, Chúng bắt cặp sinh sản khi cơ thể đạt kích cỡ khoảng 10cm, cặp tồn tại kéo dài cho đến khi 1 trong 2 con chết đi (Aquaticcommunity, 2014)

Độ mặn: 32-35 (Liveaquari, 2014)

– Nhiệt độ: 22.2°C – 27.8°C  (Liveaquari, 2014)

– pH: 8.1 – 8.4 (Liveaquari, 2014)

– dH: 8 – 12 (Liveaquari, 2014)

Tỷ lệ hao hụt trong trữ dưỡng: Thấp (23-30%)

– Độ khó trong trữ dưỡng: Thấp (2,7/10 điểm)

– Tỷ lệ hao hụt do nhiễm bệnh: Rất thấp (14%)

– Yêu cầu bể trữ dưỡng: Bể TB (270 L, dài 1,2m), bố trí san hô, thực vật thủy sinh

siganus-vulpinus FoxfaceRabbitfish4

- Thức ăn cho cá mới nở: Trứng nước tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ , Trứng Artemia

- Thức ăn cho cá hương – trưởng thành: Artemia tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

- Thức ăn cho loại cá lớn: Tép trứng tươi sống đông lạnh Đại Học Cần Thơ

Share This Post